https://divaluxury.vn/wp-content/uploads/2021/07/tam-trang-phi-thuyen-hoang-gia-2.jpg
July 14, 2021

Tắm trắng phi thuyền hoàng gia hiện đang được nhiều chị em truyền tai...

July 14, 2021

https://thammyviendiva.vn/wp-content/uploads/2021/07/cung-diva-group-san-se-yeu-thuong-vuot-qua-dai-dich-7.jpg
July 6, 2021

Ngày 05/07/2021, Ban thiện nguyện Viện thẩm mỹ DIVA tổ chức chương trình “San...

July 6, 2021

https://thammyviendiva.vn/wp-content/uploads/2021/06/khai-truong-vien-tham-my-diva-nga-bay-3.jpg
June 28, 2021

Dự kiến, ngày 03/07/2021 Viện thẩm mỹ DIVA Ngã Bảy – thuộc hệ thống...

June 28, 2021

https://thammyviendiva.vn/wp-content/uploads/2021/06/khai-truong-vien-tham-my-diva-hong-ngu-3.jpg
June 28, 2021

Dự kiến, ngày 03/07/2021 Viện thẩm mỹ DIVA Hồng Ngự – thuộc hệ thống...

June 28, 2021

https://thammyviendiva.vn/wp-content/uploads/2021/06/khai-truong-vien-tham-my-diva-hoi-an-2.jpg
June 24, 2021

Dự kiến, ngày 03/07/2021 Viện thẩm mỹ DIVA Hội An – thuộc hệ thống...

June 24, 2021

https://thammyviendiva.vn/wp-content/uploads/2021/06/tri-an-khach-hang-thang-07-800.jpg
June 21, 2021

Mừng sinh nhật lần thứ 5, Viện thẩm mỹ DIVA chính thức triển khai...

June 21, 2021

https://thammyviendiva.vn/wp-content/uploads/2021/05/khai-truong-vien-tham-my-diva-tam-ky-12.jpg
May 3, 2021

Vào lúc 8h00 sáng ngày 30/04/2021, sự kiện khai trương Viện thẩm mỹ DIVA...

May 3, 2021

https://thammyviendiva.vn/wp-content/uploads/2021/04/dao-tao-nang-cao-hieu-qua-trong-cong-viec-tai-vien-tham-my-diva-5.jpg
April 22, 2021

Sáng ngày 21/04/2021, Viện thẩm mỹ DIVA đã tổ chức khóa học “Nâng cao...

April 22, 2021

https://thammyviendiva.vn/wp-content/uploads/2021/04/tu-thien-tai-benh-vien-da-khoa-nga-bay-hau-giang-7.jpg
April 21, 2021

Sáng ngày 20/04, Viện thẩm mỹ DIVA đã tổ chức chuyến đi thiện nguyện,...

April 21, 2021

https://thammyviendiva.vn/wp-content/uploads/2021/04/dai-le-vang-vien-tham-my-diva-1.png
April 19, 2021

Mừng Đại lễ 30/04 – 01/05, Viện thẩm mỹ DIVA triển khai chương trình...

April 19, 2021